บรรยากาศออฟฟิศสำคัญไฉน? พร้อม 7 เคล็ดลับสร้างออฟฟิศเพื่อสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพ

บรรยากาศออฟฟิศสำคัญไฉน

แม้สไตล์การออกแบบภายในและการตกแต่งภายในออฟฟิศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมในสำนักงานสามารถส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานได้โดยตรง การออกแบบพื้นที่ทำงานที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานจริงของพนักงานเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีที่สุด

ในปัจจุบัน การมีสุขภาวะที่ดีจากการใช้อาคาร คือ เทรนด์ใหม่ที่องค์กรทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและคนยุคใหม่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ 90% อยู่ภายในอาคาร และนี่คือที่มาของมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาพอย่าง WELL Building Standard™ (WELL) หรือ มาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลที่ประเมินอาคารภายใต้แนวคิดสำคัญ 7 ประการ ได้แก่

  1. อากาศ (Air)

คุณภาพอากาศภายในสำนักงานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยของ World Green Building Council พบว่าการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์และลดมลพิษในพื้นที่ทำงาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 11% โดยคุณสามารถพัฒนาคุณภาพอากาศในที่ทำงานได้ด้วยการใช้นโยบายห้ามสูบบุหรี่ การติดตั้งระบบกรองอากาศ ใช้วิธีทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมั่นจัดระเบียบสำนักงานอยู่เสมอ รวมถึงมีการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นครั้งคราว เป็นต้น

  • น้ำ (Water)

สมองของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำราว 73% ดังนั้น การบริโภคน้ำสะอาดอย่างเพียงพอจึงช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่า รวมถึงสมาธิในการทำงาน น้ำที่ใช้ในอาคารจึงต้องสะอาด ปลอดภัย มีอุปกรณ์การคัดกรองที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารตะกั่วหรือสารพิษอื่น ๆ เจือปน โดยคุณสามารถจัดหาตู้น้ำดื่มที่ปลอดภัย ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นประจำ และให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำดื่ม เพื่อช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัวในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง

  • สาธารณูปโภค (Nourishment)

ทุกคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “You are what you eat” คำพูดนี้ก็สามารถใช้ได้กับพื้นที่ทำงานเช่นกัน หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีสมาธิ คุณควรส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่สมดุล เน้นอาหารสดใหม่ ไร้สารพิษ มีการปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการ ตลอดจนการออกแบบพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานได้อีกด้วย

  • ระบบแสงสว่าง (Light)

แสงสว่างมีประโยชน์ทั้งในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของพนักงาน   ระบบแสงสว่างที่ดีจึงไม่ใช่แค่การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างในเชิงปริมาณ แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ มุมตกกระทบอีกด้วยด้วย โดยคุณก็สามารถสร้างบรรยากาศในที่ทำงานได้ด้วยการเพิ่มสกายไลท์และแสงธรรมชาติ ซึ่งส่งผลทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ตลอดจนให้ความใส่ใจเรื่องปัญหาแสงสะท้อนเพื่อลดอาการปวดตา ตาล้าจากการทำงาน เป็นต้น และเมื่อสภาพแวดล้อมในออฟฟิศดีก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พนักงานได้ดีขึ้นนั่นเอง

  • การออกกำลังกาย (Fitness)

พนักงานที่มีวิถีชีวิตแบบแอคทีฟมีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากการออกกำลังกายทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น พนักงานจึงมีความตื่นตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การออกกำลังกายยังสามารถเพิ่มสมาธิและทักษะในการตัดสินใจได้อีกด้วย โดยคุณสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวในที่ทำงานได้โดยการส่งเสริมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ หรือออกแบบพื้นที่สำหรับออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เป็นต้น

  • สภาพแวดล้อม (Comfort)

สำนักงานควรเป็นสถานที่ที่สะดวกสบาย การใช้การยศาสตร์ (Ergonomics) ที่ถูกต้องสามารถลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ เพิ่มผลผลิต และลดความรุนแรงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (MSDs) ซึ่งเป็นอุปสรรคของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมของการใช้งานอาคารให้มีเสียง แสง และอุณหภูมิที่ทำให้อยู่สบาย ปราศจากสิ่งรบกวน อาทิ การออกแบบและตกแต่งพื้นที่ทำงานที่อิงหลักสรีรศาสตร์ พร้อมความสามารถในการสลับจากท่านั่งเป็นยืน เพิ่มมุมทำงานที่หลาหลาย เช่น โต๊ะส่วนกลาง พื้นที่ประชุมแบบไม่เป็นทางการ และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการระดมความคิด ฯลฯ

  • ด้านจิตใจ (Mind)

จากการสำรวจของ The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีลักษณะตามธรรมชาตินั้นมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นราว 15% นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 6% และมีความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานมากขึ้น 15% โดยการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ควรคำนึงถึงพนักงานเป็นหลัก เช่น การสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน รวมถึงพื้นที่สำหรับพักผ่อนและคลายเครียด การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น กระถางต้นไม้หรือดอกไม้ การออกแบบพื้นที่กลางแจ้งบนดาดฟ้า รวมถึงการมอบความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานและช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย

จะเห็นว่าการออกแบบภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศหรือสำนักงานสามารถส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในเชิงบวกได้อย่างมาก นอกจากการปรับแต่งภายในออฟฟิศเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้ว คุณเองก็สามารถสร้างบรรยากาศทำงานสุดสร้างสรรค์ได้ด้วยการออกแบบภายใน ตกแต่งภายในออฟฟิศเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีย่อมสร้างให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างแท้จริง อีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรไปพร้อมกัน และเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดให้คนที่มีความสามารถอยากมาร่วมงานกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

Instyle Deco Paris บริการออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศ โดย Interior Designer มืออาชีพ

Instyle Deco Paris บริการรับออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศและสำนักงานแบบครบวงจรโดย Interior Designer จาก Ecole Boulle Paris หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำด้านศิลปะ การทำเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายในระดับโลก รับออกแบบออฟฟิศ เพิ่มบรรยากาศในการทำงานด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ทั้งการจัดสรรพื้นที่ ระบบไฟ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามและการใช้งาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ทั้งการตกแต่งออฟฟิศให้สบายตา มีบรรยากาศที่ดี หรือสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อบอุ่น ผ่อนคลาย พร้อมบริการให้ปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด การันตีด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี ทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา นอกจากนี้เรายังมีโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ของเราเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง French Riviera ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคุณสามารถสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มออฟฟิศและสำนักงานของคุณให้ดูน่าสนใจและตอบโจทย์การใช้งานได้ครบถ้วนในทุกมิติ

Scroll to Top
Scroll to Top