Instyle Deco Paris

รับออกแบบ 3 มิติ
3D Interior Design

Instyle Deco Paris ให้บริการรับออกแบบภายในทั้งแบบ 2D และ 3D ในขั้นตอนแรกการออกแบบ 2D คือการร่างภาพคร่าวๆ ว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ในการตกแต่งภายในอย่างไร และรับออกแบบ 3D ที่เป็นการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่ทำคุณได้เห็นรายละเอียดของการตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้ การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และระยะห่างจากพื้นถึงเพดานซึ่งเป็นรายละเอียดที่การออกแบบธรรมดาไม่สามารถให้ได้

การใช้การออกแบบ 3D ในงานสถาปัตยกรรม มีข้อดี คือ การที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพการออกแบบภายในได้อย่างชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับผู้ใช้บริการการออกแบบภายในโดยตรง เพราะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่างานที่ออกแบบออกมาตรงใจหรือไม่ ก่อนที่จะทำการตกแต่งในพื้นที่จริง และยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินหากมีส่วนที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการออกแบบ

Scroll to Top
Scroll to Top